Mekanisk reparasjon

Metodebeskrivelse
Mekanisk reparasjon er den vanligste metoden for reparasjon av skadet betong. Med skadet betong menes riss, bom (løs betong) og avskallinger som skyldes rustsprenging på grunn av armeringskorrosjon.

Mekanisk reparasjon må alltid utføres uavhengig av om konstruksjonen skal realkaliseres, katodisk beskyttes eller om det skal utføres kloriduttrekk etterpå. Ved elektrokjemiske utbedringsmetoder vil det være tilstrekkelig med en forenklet mekanisk reparasjon.

Mekanisk reparasjon består av følgende operasjoner:
  • Fjerning av betong for frilegging av korrodert armering
  • Rengjøring av korrodert armering (utføres oftest ved sandblåsing)
  • Rengjøring av sårflatene
  • Eventuell montering av ny armering (i de tilfeller der det er tverrsnittreduksjon av betydning på bærende armering)
  • Påføring av korrosjonsbeskyttelse på rengjort armering (dette utføres ikke ved de elektrokjemiske metodene eller når det skal brukes sprøytemørtel)
  • Eventuell forskaling
  • Forvanning og eventuell påføring av heftbro
  • Utfylling med reparasjonsmørtel
  • Bearbeiding av overflate
Mekanisk reparasjon karakteriseres enten som bærende eller ikke–bærende reparasjon. En bærende reparasjon innebærer tiltak for å gjenvinne helt eller delvis redusert bæreevne som følge av skade og⁄eller meislingsomfang. En ikke–bærende reparasjon er en reparasjon av skader som ikke berører konstruksjonens bæreevne.

Smørholm, Sentrumsgården, 6490 Eide. E–post: firmapost@smoerholm.no Telefon: +47 957 86 888
Løsningen er utviklet av Intellicom ⁄ Design: Blueroom Designstudio