Overflatebehandling

Overflatebehandling av mur, puss og betong
De fleste har sett resultatet etter bruk av feil maling og farget tynnpuss ved sluttbehandling av mur, puss og betong. Visuelt blir det blærer, krakelering, avflassing, fukt– og frostskader, og ofte kan man oppleve at underlaget brytes ned.

På markedet finnes en mengde forskjellige produkter til overflatebehandling. Dessverre er kunnskapen om produktene ofte svært mangelfulle både hos selger og kjøper. Vanligvis blir det bare fokusert på valg av farge, uten å stille krav til egenskaper som
 • diffusjon
 • heft til underlaget
 • selvrensende eller lett å holde ren
 • kompatibel med underlaget
 • bremsing av karbonatisering
 • bremsing av kloridinntrenging (saltinntrenging)
 • evne til å bygge over riss
 • elastisitet
 • holder vann ute
 • impregnering
 • brannhemmende
 • UV–bestandig
 • alkaliebestandig
 • holdbar i vårt klima
 • andre spesifikke krav
Materialet kan være organisk eller uorganisk. Uorganiske produkter danner en åpen struktur med poresystem som står i forbindelse med poresystemet i underlaget. Dette medfører at grove porer i betongoverflaten blir erstattet med et større antall fine porer. Organiske produkter danner en sammenhengende film på betongoverflaten som kapsler inn pigment og fyllstoff.

Uorganiske produktene har bindemiddel av enten kalk, sement eller silikat, mens de organiske produktene har bindemiddel av akryl, polyuretan, epoksy, termoplaster, silikoner etc.

Overflatebehandling av betong, mur og puss er et stort fagområde. Valg av riktig materiale har stor betydning for konstruksjonens levetid og vedlikeholdskostnader.

Smørholm, Sentrumsgården, 6490 Eide. E–post: firmapost@smoerholm.no Telefon: +47 957 86 888
Løsningen er utviklet av Intellicom ⁄ Design: Blueroom Designstudio