Elektrokjemisk realkalisering

Realkalisering er en elektrokjemisk metode for å stanse korrosjon av armeringsjernet og reetablere det basiske miljøet som hindrer at armeringen ruster.

Metodebeskrivelse
Elektrokjemisk realkalisering utføres ved å påføre et elektrisk felt mellom armeringen og betongoverflaten. Dette gjøres ved at et elektrodenett (vanlig armeringsnett) monteres ca. 2 cm fra betongoverflaten. Deretter sprøytes betongoverflaten og armeringsnettet inn med en høyalkalisk masse (elektrolytt) som består av fibermasse og alkalier som er utblandet med vann.

Nettet og armeringen kobles til en likeretter og strømmen settes på. Elektrokjemisk realkalisering skjer da ved elektroosmose, elektrolyse og ionemigrering. Ved elektrolyse produseres hydroksidioner på armeringens overflate, slik at det dannes en korrosjonsbeskyttende "hinne" på ståloverflaten. Ved elektroosmose blir alkalier transportert inn i betongen og sørger for en permanent pH på 10,5 – 11,5. Dette er tilstrekkelig til å stanse den pågående korrosjonen som er på armeringen og gir en varig beskyttelse. Ionemigreringen sørger for elektrobalansen til hydroksidionene som produseres ved elektrolysen, slik at disse forblir rundt armeringen og bevarer den beskyttende "hinnen" på armeringsjernet.

Metoden er blitt jevnlig brukt i over 20 år på en rekke prosjekter rundt om i landet, og har vist seg å gi svært gode resultater.

Den svenske forskeren Karin Petterson ved CBI Betonginstitutet AB i Borås har forsket på metoden for elektrokjemisk realkalisering i eksponert miljø, og hennes konklusjon er at beskyttelsen for korrosjon er ca. 75 år (rapport nr. 6: 1994 Elektrokjemisk realkalisering av betong).

Smørholm har 18 års erfaring med bruk av metoden, hvorav alle uten unntak er vellykkede prosjekter.

Smørholm, Sentrumsgården, 6490 Eide. E–post: firmapost@smoerholm.no Telefon: +47 957 86 888
Løsningen er utviklet av Intellicom ⁄ Design: Blueroom Designstudio