Skadeundersøkelse / tilstandsanalyse


Skadeundersøkelse og tilstandsanalyse blir ofte neglisjert i en rehabiliteringsprosess. Å sette i gang en rehabilitering uten å kjenne tilstanden, skadeårsak og årsakssammenhenger er en farlig vei å gå. Levetiden på reparasjonen vil oftest være svært kort, og feil metode⁄metoder, materialer og utførelse kan forverre konstruksjonens tilstand.
Det er som oftest fornuftig – både økonomisk og tidsmessig – å begynne en tilstandsanalyse på lavest mulig nivå. Ved først å analysere tilstanden på dette nivået, vil man lettere kunne avgjøre hvorvidt det krever grundigere undersøkelser.

Nivå 1 – Enkel tilstandsanalyse
Formål
Formålet med en enkel tilstandsanalyse kan være å
 • gi en visuell vurdering av betongkonstruksjonens tilstand
 • avdekke behov for analyse på et høyere nivå
 • gi grunnlag for planlegging av analyser på høyere nivå
 • vurdere om tidligere registrerte skader har utviklet seg i negativ retning
 • påvise begynnende skadeutvikling
 • vurdere behovet for å iverksette eventuelle preventive tiltak
Nivå 2 – Utvidet tilstandsanalyse
Formål
Formålet med en utvidet tilstandsanalyse kan være
 • å påvise årsak ⁄ årsakssammenhenger til registrerte skader
 • å foreta kartlegging av skadeomfang
 • anbefaling av aktuelle utbedringstiltak
 • kostnadsoverslag
 • å kontrollere utført arbeid mot spesifiserte krav
 • å undersøke om skaden er under utvikling
 • å fremskaffe nødvendig underlagsmateriale for prosjektering
 • å fremskaffe nødvendig underlag for vedlikeholdsplanlegging

Nivå 3 – Omfattende tilstandsanalyse
Formål
Ut over det som er nevnt på nivå 1 og 2, er formålet primært å
 • undersøke nærmere de skader ⁄ nedbrytingsmekanismer som er påvist ved tilstandsanalyse på lavere nivå
 • foreta kontroll av bæreevne for hele eller deler av konstruksjonen – og i spesielle tilfeller kan det være aktuelt å foreta prøvebelastning

Smørholm, Sentrumsgården, 6490 Eide. E–post: firmapost@smoerholm.no Telefon: +47 957 86 888
Løsningen er utviklet av Intellicom ⁄ Design: Blueroom Designstudio