Molde Domkirke

Rehabiliteringsarbeidene har blitt utført i tre etapper. Smørholm har utført fasaderehabilitering av kirkeskipet og deler av tårnet. Metoder som ble valgt for rehabiliterings– arbeidene er en kombinasjon av elektrokjemisk realkalisering og mekanisk reparasjon. Vinduer og tak nedløp ble også rehabilitert. Ny puss er påført hele kirkeskipet. Dette har vært et samarbeidsprosjekt med Riksantikvaren. Prosjektet ble ferdigstilt i 2006.

Smørholm, Sentrumsgården, 6490 Eide. E–post: firmapost@smoerholm.no Telefon: +47 957 86 888
Løsningen er utviklet av Intellicom ⁄ Design: Blueroom Designstudio