Fylkeshuset i M&R

Smørholm har utført fasaderehabilitering og påført ny overflatebehandling. Prosjektet ble påbegynt høsten 2005 og ferdigstilt høsten 2006. Fasadene ble reparert ved en kombinasjon av elektrokjemisk realkalisering og mekanisk reparasjon.

Smørholm, Sentrumsgården, 6490 Eide. E–post: firmapost@smoerholm.no Telefon: +47 957 86 888
Løsningen er utviklet av Intellicom ⁄ Design: Blueroom Designstudio