Realkalisering og Kloriduttrekk

Eneste i Norge som utfører begge teknikkene!

Med våre elektrokjemiske metoder kan vi stoppe nedbrytningen av armeringen uten å måtte fjerne store deler
av betongen. I tillegg til mekanisk reparasjon av betong, har vi tre elektro-kjemiske metoder: realkalisering, kloriduttrekk
og katodisk beskyttelse. Smørholm er en av få bedrifter som håndterer og jevnlig bruker alle disse metodene. Vi har bred kompetanse
innenfor feltet. For å sikre at riktige metoder, materialer og utførelse blir benyttet, gjennomfører vi skadeundersøkelser før rehabilitering eller reparasjoner igangsettes.
På den måten sparer vi både tid og penger for deg.