Elektrokjemisk kloriduttrekk

Elektrokjemisk kloriduttrekk er i prinsippet en enkel prosess. Ved å plassere et stykke betong med klorider i en elektrolytt mellom to elektroder, vil de negativt ladede kloridene trekke mot den positive polen. Hvis anoden er ekstern og den påtrykte spenningen høy nok, vil kloridene migrere ut av betongen og akkumuleres i elektrolytten rundt anoden.


Kloridinnholdet i betongen reduseres dermed i takt med migrasjonen ut av betongen.


Samtidig med at klorider migrerer ut av betongen, pågår en elektrolyse. Produksjonen av hydroksylioner resulterer i svært høye pH–verdier rundt stålet. Etter at strømmen er slått av, vil stålet bli sterkt passivisert. Spesielt vil denne passiviseringen av stålet være sterk etter at klorider er fjernet fra ståloverflater og rundt stålet.


Etter at kloridinnholdet er redusert tilstrekkelig, slås strømmen av. Armeringen vil da ligge i et kloridfritt høyalkalisk miljø, som resulterer i en sterk passivisering av stålet.


Elektrokjemisk kloriduttrekk er en effektiv behandling for kloridinfisert betong, og konsensus i dag går ut på at elektrokjemisk kloriduttrekk

  • befrir armeringen for klorider
  • de–aktiverer korrosjonsgroper
  • øker pH rundt stålet
  • reduserer det totale kloridnivået
  • er vedlikeholdsfri
  • behandler hele overflaten
  • er kostnadseffektiv

Metoden er egnet på konstruksjoner som har et middels høyt innhold av klorider og hvor det er mulig å gjøre preventive tiltak for ytterligere inntrenging av nye klorider.