Kompetanse

Kompetansebevis utstedt av Betongopplæringsrådet

Etter en overgangsperiode er standardens krav til kompetanse trådt i kraft. Den nye betongstandarden NS 3465 Utførelse av betongkonstruksjonerNS EN 206–1 Betongproduksjon og NS 3420 Beskrivelsestekster, Del L 8: Betong stiller nå spesielle krav til kompetanse. En felles bransje har nå kommet frem til ordningen som tilfredsstiller de gitte krav til kompetanse angitt i de nye standardene, herunder revidert NS 3420. Disse kravene til kompetanse gjelder for alle arbeider som omfattes av disse standardene, og NS 3420 kapittel L 8 angir dette særskilt.

«Den som utfører et betongrehabiliteringsarbeid, skal disponere personale av en slik karakter at kravene til utførelse av arbeidene med sikkerhet kan oppfylles.»

Standard Norge har bekreftet at Betongopplæringsrådets krav til kompetanse oppfyller standardens intensjoner. Den eneste instans for å utstede kompetansebevis er Betongopplæringsrådet.

Smørholm tilfredsstiller de nye kravene i NS 3420 L ved at firmaets ledelse og ansatte har gjennomført betongteknisk etterutdanning som er tilpasset vårt fagområde.

Vår kompetanse på godkjente klasser er

  • RPKU Produksjons – og kontrolleder – utvidet kontroll
  • RPKN Produksjons – og kontrolleder – normal kontroll
  • RU Formann⁄bas – normal og utvide kontroll

Kompetansebevisene er utstedt av Betongopplæringsrådet.