Korrosjon og katodisk beskyttelse

Korrosjon og katodisk beskyttelse

Korrosjon oppstår gjennom en elektrokjemisk prosess når stål blir utsatt for elektrisk energi. Dette skjer når stålet er omgitt av en elektrisk ledende elektrolytt som betong. Lokale strømmer oppstår mellom ulike områder på overflaten og fører til at stålet korroderer.


Katodisk beskyttelse
Katodisk beskyttelse er basert på at et annet materiale enn stålet korroderer. Materialet som skal beskyttes tilføres en ytre strøm, slik at materialets potensial forskyves til et passivt område. Stålet gjøres dermed om til en katode i en elektrokjemisk celle, derav ordet katodisk beskyttelse.


I praksis beskyttes stålet ved at armeringen (katoden) kobles til en negativ pol og anoden (som installeres ekstra) til en positiv pol på en likeretter. Likeretteren gir enten konstant strøm eller spenning etter valg. Det finnes flere typer anoder, som tråder, nett, staver eller overflatebelegg. Anoden monteres i kontakt med betongen enten innstøpt eller på betongoverflaten. Når stålet påvirkes i katodisk retning, går det over i en immun (ikke–korroderende) tilstand. I immun tilstand er stålet katodisk beskyttet.

Katodisk beskyttelse er først og fremst egnet på betongkonstruksjoner der armeringskorrosjon skyldes klorider (salt) eller hvor korrosjon skyldes en kombinasjon av karbonatisering (redusert pH) i kombinasjon med klorider.