Mekanisk reparasjon av betong

Mekanisk reparasjon betyr i praksis å fjerne det som er skadet og ødelagt, for deretter å bygge opp igjen med nytt materiale.

Første trinn er å kartlegge årsaken til skaden og tilstanden til konstruksjonen.

Når vi ser rustutslag eller vet at konstruksjonen er utsatt for klorider på grunn av for eksempel vegsalting, bør det gjøres mer enn en visuell undersøkelse. Det er for eksempel viktig å sjekke hvor dypt armeringen ligger i forhold til karbonatiseringsdybde og/eller innhold av klorider.

En befaring gir i tillegg viktig kunnskap om konstruksjonen, hvilke typer belastninger den er utsatt for og i hvilken tilstand den er i. Når du har kartlagt både skaden og konstruksjonen kan du velge løsning. Reparasjonsmørtelen skal helst være i samsvar med underbetongen. Vi skiller mellom konstruktive reparasjoner, der skaden har medført en svekkelse av bæreevne og denne må gjenopprettes, eller kosmetiske reparasjoner.