Overflatebehandling av betong

Betong er et hardt og sterkt, men sugende materiale. Derfor er det viktig at du behandler og vedlikeholder overflaten hvis du vil holde den pen

Hvilken overflatebehandling du bør velge, avhenger av hvor betongen er, hva den vil bli utsatt for, hvilket utseende du vil ha på den og hvor mye tid du vil bruke på vedlikehold.

 

Vi utfører:

  • Fasadevask for vedlikehold eller som en del av forbehandling for videre behandling.
  • Impregnering, dette for å opprettholde uttrykket men redusere vannsug.
  • Maling av overflate. Valg av maling og metode for påføring gjøres på basis av behov for beskyttelse og krav til holdbarhet. 
  • Sparkling eller slemming på betong. De ulike sparkel typene avhenger av bruksområde og krav til holdbarhet.
  • Pussing av overflater med ulike system.

Ta kontakt med oss i Smørholm for å finne de beste løsningene. Dette er helt uforpliktende!