Referanser

Kategorier

Referanser  » Bergen rådhus - 2021

Bergen rådhus - 2021

Smørholm AS har på oppdrag fra Stoltz Entreprenør AS (senere Stoltz Rehab AS) utført montering av
katodisk beskyttelse samt pussing av mineralitt på søyler i fasade på Bergen rådhus.
Det er montert katodisk beskyttelse på hovedbygningens søyler (høyblokken) med tilhørende styring.
Armering i alle søyler i høyblokken fra 2. til 13.etasje er korrosjonsbeskyttet. Det er montert armeringsnett
som anode samt montert strømtilførsel ved hjelp av titanbånd. Det katodiske anlegget sprøytes deretter
inn med mørtel.
Bergen rådhus har antikvarisk status som et verneverdig bygg med nasjonal verdi. Søylene på
høyblokken er pusset med mineralittpuss, en mineralsk spesialprodusert puss. Resepten på
mineralittpussen er utarbeidet til prosjektet og er godkjent av byggherre og Byantikvaren.
Vårt siste oppdrag på prosjektet Bergen rådhus, var pussing av to inngangsportaler, inngang varemottak
og en kunstmonter med mineralittpuss.
Utført: 2019-2022
Byggherre: Bergen kommune
Hovedentreprenør: Stoltz Entreprenør AS/Stoltz Rehab AS

  • Verdi: kr 26,3 mill
  • Katodisk beskyttelse: 2.100 m2
  • Mineralittpuss: 2.100 m2
  • Entreprise: Underentreprise NS 8415

Prosjektleder: Morten Smørholm/Ingeborg Lillebakk

Referanse byggherre: Espen Halland

Download files

icon_map