Referanser

Kategorier

Referanser  » Bygg » Fylkeshuset i M&R

Fylkeshuset i M&R

img

Fasade rehabilitering og påført ny overflatebehandling

Smørholm har utført fasaderehabilitering og påført ny overflatebehandling.

Prosjektet ble påbegynt høsten 2005 og ferdigstilt høsten 2006.

Fasadene ble reparert ved en kombinasjon av elektrokjemisk realkalisering og mekanisk reparasjon.