Referanser

Kategorier

Referanser  » Bygg » Molde boligbyggerlag - 2018

Molde boligbyggerlag - 2018

Strandgata 5-7 hvor Molde boligbyggerlag holder til ligger som en forlengelse til
Storgata i Molde, dette er selve inngangen til Molde by. Smørhol AS ble engasjert til å
utføre en tilbakeføring av bygget slik det så ut i utgangspunktet. Det eldste bygget er
satt opp i 1917. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med gårdeier,
fylkeskonservator, Norsk håndverksinstitutt og kulturminnefondet. Sistnevnte bidro
med tilskudd og veiledning til prosjektet. Alle fasader på bygget ble reparert før
påføring av en ny silikatpuss. Noen områder ble også realkalisert for å bekjempe
armeringskorrosjon i bygget.

Utført:2018
Byggherre: Molde boligbyggerlag v/ Ingeniør teknisks avdeling Arve Hatle
Utført: Mekanisk reparasjoner, utbedring av bompuss, refugen av naturstein, fjerning
av gammel puss, realkalisering, påføring av silikatpuss.
Verdi: 2 300 000
Entreprise: Totalentreprise
Prosjektleder Morten Smørholm og Jan Terje Gjetøy

Referanse byggherre: Ingeniør Arve Hatle :
 

Download files

icon_map