Referanser

Kategorier

Referanser  » Bygg » Mordalgården – Storgata 3 i 2016

Mordalgården – Storgata 3 i 2016

img

Bygården Mordalsgården i Storgata 3 er selve inngangen til Molde by. Smørhol AS ble engasjert i
prosjektet i 2014 med å utarbeide en tilstandsanalyse av alle fasaden på bygget, dette for å sikre riktig
tiltak. Kontrollen ble utført etter nivå 2 med prøvetaking iht. NS 3424/1 samt utvidet prøvetaking.
Overdekningsmålinger og karbonatiseringsprøver ble tatt på fasader som har bjelker eller armering i stål.
Etter dialog med gårdeier så ble det satt i gang med å rehabilitere fasaden med gesimser og balkonger,
dette i 2016. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med gårdeier og fylkeskonservator for riktig fargevalg
og type puss. Alle fasader på bygget ble reparert med rensing av løs puss før påføring av en ny
silikonharpikspuss. Det ble også foretatt noe vindusarbeid med tilhørende kitting, samt utført rensing av
stål med tilhørende overflatebehandling. Noen områder ble også realkalisert for å bekjempe
armeringskorrosjon i bygget.

  • Utført: 2014 md tilstandsanalyse og videre rehabilitering i 2016
  • Byggherre: Ole Sandvik AS v/Odd helge Sandvik
  • Utført: Mekanisk reparasjoner, fjerning og utbedring av gammel puss, kjemisk malingsfjerning
  • Realkalisering og påføring av silikonharpikspuss.
  • Verdi:1,1 mill
  • Entreprise: Totalentreprise
  • Prosjektleder Morten Smørholm – Formann Raqi Enver