Referanser

Kategorier

Referanser  » Bygg » Surnadal billag AS

Surnadal billag AS

Oppussingen har fått støtte av blant andre Kulturminnefondet.

Surnadal billag ligger på Surnadalsøra i Surnadal kommune. Bygningsmiljøet i
Surnadalsøra er spesielt og svært verdifullt og av den grunn verneverdig. Bygget
er er fra 1938 og har en enkel funksjonalisme. Smørholm AS har på bestilling
utarbeidet en tilstandsrapport av alle fasader, skadeomfang og tiltak basert på
restaurering med antikvariske verdier ble foreslått. Denne rapporten dannet igjen
grunnlaget for at byggherre kunne søke Kulturminnefondet om midler til å
gjennomføre restaureringsarbeidet av billaget. Etter at søknaden ble innvilget så
ble byget restaurert. Dette i tett dialog med byggherre, fylkeskonservator og
representant for kulturminnefondet på Røros.

Utført:2017
Byggherre: Surnadalbillag v/ John Arne Mogstad
Utført: Mekanisk reparasjoner, utbedring av bompuss, malingsfjerning,
realkalisering, tynnpuss.
Verdi: 2 300 000
Entreprise: Totalentreprise
Formann på prosjektet for Smørholm AS: Lutz Hoffmann
Prosjektleder Morten Smørholm og Erling Berg

Referanse byggherre: Jon Arne Mogstad og Martinus Grimsmo

Download files

icon_map