Referanser

Kategorier

Referanser  » Bygg » Vestbo Borettslag

Vestbo Borettslag

img

STRÅLENDE FORNØYD!

Vestbo I og II består av to identiske blokker som er bygd sammen. Vestbo I ble oppført i 1955 og Vestbo II i oppført 1961. Blokkene er bygd helt inntil hverandre slik at de har felles vegg. Begge blokkene har tre etasjer pluss kjeller.


Fundament, yttervegger og etasjeskillere er utført i betong, og taket er utført som saltak med kalde loft.


Tilstandsanalyse avdekket skadeomfanget
Vestbo hadde tilstandsanalyser på byggene syv år tilbake i tid. Det var utført tilstandsanalyse på nivå 2 (les mer om tilstandsanalyse nivå 2 under TJENESTER).


Analysen avdekket betydelig forverring av skadeomfanget etter de første undersøkelsene i 2003. Det hadde oppstått skader og avskalling av betong pga. korrosjon (rust) på armeringen. Rustskadene var et resultat av karbonatisering i kombinasjon med liten overdekning til armeringen.


Rehahilitering av puss og betongskader
Eksisterende puss var utført som munkepuss. Denne pussen ble bevart så langt det lot seg gjøre. Der det ikke lot seg gjøre, ble ny puss påført med samme struktur som den gamle.


For å skåne den gamle pussen når gammel maling skulle fjernes, benyttet vi kalkblåsing. Dette er betydelig mer skånsomt for underlaget enn f.eks. sandblåsing, og i tillegg er kalkblåsing et miljøvennlig alternativ.


De allerede eksisterende betongskadene ble reparert med tradisjonell mekanisk metode.


Rehabilitering av armeringen
Store deler av armeringen lå i karbonatisert betong og hadde begynt å korrodere. For å stoppe korrosjonen benyttet vi elektrokjemisk realkalisering, noe som gjør den mekaniske reparasjonen vesentlig mindre omfattende.


Vestbo Borettslag sparte mye på å benytte denne metoden. Alternativet hadde vært en mer omfattende og kostbar mekanisk reparasjon. I tillegg ble beboerne spart for langvarig støy– og støvplager.


Forskjønning og bevaring
Den nye munkepussen ble børstet for å gi et helhetlig og penere preg.


Til overflatebehandling ble det påført en 2–3 mm farget silikatpuss, og vi anvendte en helt ny sprøyteteknikk for påføring av denne. Silikatpussen "puster" slik at fuktighet slipper ut gjennom veggen og man unngår nye skader som avskalling og andre fuktproblemer. På den måten blir både den gamle og den nye munkepussen ivaretatt.


Vinduer, takrenner og nedløpsrør ble rehabilitert eller skiftet ut.