Referanser

Kategorier

Referanser  » Leuthenhaven Parkeringshus - 2022

Leuthenhaven Parkeringshus - 2022

Smørholm AS har på oppdrag fra KLP Næringsbygg Trondheim AS utført rehabilitering av Leuthenhaven P-hus i sentrum av Trondheim by.

Betongrehabiliteringen omfatter mekanisk reparasjon av betongkonstruksjoner som søyler, parkeringsdekker/tak og vegger. Det er montert katodisk beskyttelse på gulv, søyler og tak i øverste etasje og søyler og gulv i nederste parkeringsetasje. I tillegg er det montert katodisk beskyttelse på de samme konstruksjonene i inn- og utkjøringsrampe i begge etasjer. Etter montering av katodisk beskyttelse, er overflater overflatebehandlet. Vegger, tak og søyler er malt med elastisk maling med rissoverbyggende og kjemikaliebestandige egenskaper. Gulv i parkeringshus og ramper i inn- og utkjøring er overflatebehandlet generelt med et polyuretanbelegg i parkeringsarealene, mens det i kjøresonene er lagt et akrylbelegg.

Byggherre har benyttet interiørarkitekt i utarbeidelsen av tegninger og planer for rehabiliteringen, som har gitt et helhetlig og estetisk resultat.  Et godt forarbeid og riktig valg av metode og materialer er viktig for å få et godt resultat.

Utført: 2020-2022

Byggherre: KLP Næringsbygg Trondheim AS

 • Verdi: kr 34,3 mill
 • Betongreparasjoner:                       28.000 m2 betongoverflater
 • Katodisk beskyttelse:                     8.500 m2 betongoverflater
 • Maling av betong:                             15.000 m2 betongoverflater
 • Belegg på gulv og ramper:            12.500 m2
 • Hulkiler på vegger og søyler:        1.200 lm
 • Maling av tekniske installasjoner, dører og andre overflater av stål og metall
 • Rehabilitering av nødutganger
 • Renneløsning for lekkasjer
 • Rehabilitering av 150 lm dilatasjonsfuger
 • Entreprise: Totalentreprise

Prosjektleder: Morten Smørholm/Ingeborg Lillebakk

Formann Simen Smørholm og Dalius Meskonis