Referanser

Kategorier

Referanser  » Molde Domkirke - Kirketårnet 2020/2021

Molde Domkirke - Kirketårnet 2020/2021

Smørholm AS har utført fasaderehabilitering av de 50 meter høye kirketårnet

Smørholm AS har utført fasaderehabilitering av kirketårnet.  Når du skal gå i gang med et prosjekt som dette er det viktig å kartlegge hvorfor skadene oppstår, samt å velge den riktige metoden for rehabiliteringsarbeidet. For å sjekke årsaken til betongskadene er det tatt karboniseringsprøver og kloridprøver ulike steder i tårnet og det er besluttet at deler av tårnet skal realkaliseres. Med realkalisering får vi opp ph-verdien i betongen. Med lav ph-verdi blir armeringen liggende i et surt miljø og det oppstår korrosjon. Vi bruker en metode med elektrokjemisk realkaisering der vi legger et armeringsnett på utsiden som ikke er i kontakt med eksisterende armering. Så setter vi på likestrøm på dette armeringsnettet og sprøyter på etterisoleringsmasse blandet med kaliumkarbonat. Dette gir en elektrolyseprosess med en ionevandring. 

– Når det gjelder mekanisk reparasjon av betongskader finnes det mange metoder og ulike produkter på markedet, og vi bruker faktisk ulike produkter ulike steder her på domkirketårnet. Vi tar prøver og velger metode ut fra analyseresultatene. På et verneverdig bygg som dette er det også kontakt med Riksantikvaren som er med på å bestemme hvilke materialer som kan brukes på puss og overflatebehandling.

 Et godt forarbeid og riktig valg av metode og materialer er viktig for å få et godt resultat.

Utført:2020/2021
Byggherre: Molde Kirkelige fellesråd 
Utført:

  • Mekanisk reparasjoner
  • Realkalisering av søyler 
  • Utbedring av KC puss 
  • Overflatebehandling med silikonharpiksmaling.

Arealer: 1320m2
Verdi: 2,9 mill
Entreprise: Totalentreprise
Prosjektleder Jan Terje Gjetøy 
Morten Smørholm 

Referanse byggherre: Hans Jakob Nes