Referanser

Kategorier

Referanser  » Stavneset fyr - 2019

Stavneset fyr - 2019

Smørholm AS utførte i 2019 rehabilitering av lyktehus og tårn på Stavneset fyr.

Arbeid utført:

  • Mekaniske reparasjoner av betong 
  • Rensing av metall samt sandblåsing
  • Demontering og remontering av glass 
  • Arbeid med tekking av tak på lyktehus
  • Nye takrenner
  • Arbeid med vinduer og dører i tilbygget
  • Overflatebehandling

Utført: 2019

Byggherre: Kystverket Midt Norge

Verdi: kr 1 mill

Entreprise: 8406

Prosjektleder: Ingeborg L Lillebakk 

Formann: Simen Smørholm