Tilstandsundersøkelse

Ved tilstandsundersøkelse av betongkonstruksjon benyttes både enkel og avansert undersøkelsesmetoder.

 

Til forskjell fra de enkle metodene så behøver de avanserte metodene pålitelig utstyr, korrekt kalibrering samt pålitelige referanser. NS3424 er den gjeldende standarden for tilstandsanalyse av bygg.

RIFs norm "Tilstandsundersøkelse av betongkonstruksjon" er den eneste normen som er spesifikt rettet mot betong.

Vi utfører kartlegging :

  • Riss
  • Delaming i betong
  • Overdekningsmåling av armering
  • Test av heft mellom materialer
  • Fasthetsprøver av betong
  • Måling av PH i betong
  • Måling av kloridinnhold i betong