Tjenester

Vår spisskompetanse er reparasjoner og rehabilitering av konstruksjoner av mur eller betong.

Betongkonstruksjoner er alltid forsterket med armering. Paradoksalt nok er det denne forsterkningen som oftest representerer det største problemet. Noen ganger kan man se rustflekker utenpå betongen, og avskalling av betong oppstår i de aller fleste tilfeller fordi armeringen ruster. Dette er et hyppig og alvorlig problem som kan svekke konstruksjonen. Med våre elektrokjemiske metoder kan vi stoppe nedbrytningen av armeringen uten å måtte fjerne store deler av betongen.

For å sikre at riktige metoder, materialer og utførelse blir benyttet, bør man gjennomføre skadeundersøkelser og tilstandsanalyser før rehabilitering eller reparasjoner igangsettes. På den måten sparer vi både tid og penger for deg som kunde.

Vi gjør det verdifulle mer verdifullt.